Uchwała Nr XLVII/231/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XLVII/231/2010 Rady Gminy Kramsk  z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.