Jesteś tutaj:   

2011

Uchwała XIV/157/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Uchwała XIV/157/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Uchwała Nr XIV/155/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/155/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Rudzica - Kolonia.

Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Rudzica - Kolonia.

Uchwała nr XIV/153/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr XIV/153/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIV/152/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała Nr XIV/152/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Załacznik nr 1

Uchwała Nr XIV/151/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularz

Uchwała Nr XIV/151/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Uchwała Nr XIV/148/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

Uchwała Nr XIV/148/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

Uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

Uchwała Nr XIII/146/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta.

Uchwała Nr XIII/146/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta.

Uchwała Nr XIII/145/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XIII/145/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

Uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

Uchwała Nr XIII/143/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.

Uchwała Nr XIII/143/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.

Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębni

Uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

UCHWAŁA Nr XIII/138/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XIII/138/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy Kramsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poleg

Uchwała nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy Kramsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 15.

UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 15.

Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

UCHWAŁA Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 20.

UCHWAŁA Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 20.

Uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.

Uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.

UCHWAŁA NR XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Uchwała Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku

Uchwała Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Uchwała Nr XII/130/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

Uchwała Nr XII/130/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012.

Uchwała Nr XII/129/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2012, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XII/129/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2012, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XII/128/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XII/128/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Uchwała Nr XII/127/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XII/127/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XII/126/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Centrum Pracy Twórczej w Kramsku.

Uchwała Nr XII/126/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Centrum Pracy Twórczej w Kramsku.

Uchwała Nr XII/125/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2012, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa

Uchwała Nr XII/125/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2012, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Uchwała Nr XII/124/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XII/124/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kramsk.

Uchwała nr XI/121/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011...

Uchwała nr XI/121/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2011/2012.

Uchwała nr XI/120/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/2000 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia planu sieci szk

Uchwała nr XI/120/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/2000 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

Uchwała nr XI/119/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Ocean wiedzy i umiejętności – akademia dziecięcej twórczości” w ramach Pr

Uchwała nr XI/119/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Ocean wiedzy i umiejętności – akademia dziecięcej twórczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Uchwała Nr XI/118/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2012 - 2015.

Uchwała Nr XI/118/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2012 - 2015.

Uchwała XI/117/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała XI/117/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XI/116/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XI/116/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XI/114/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kramsku.

Uchwała Nr XI/114/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kramsku.

Uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studiu

Uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/111/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej e

Uchwała Nr XI/111/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r.

Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeni

Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r.

Uchwała Nr XI/109/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XI/109/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XI/108/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XI/108/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Zał. Nr. 1

Zał. Nr. 2

Zał. Nr. 3

Zał. Nr. 4

Uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.

Uchwała  Nr XI/106/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września  2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.

Zał. Nr. 1

Zał. Nr. 2

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr X/104/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich pr

Uchwała Nr X/104/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2011/2012.

UCHWAŁA NR X/102/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów ko

UCHWAŁA NR X/102/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR X/101/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów k

UCHWAŁA NR X/101/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2011-2016.

Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2011-2016.

Uchwała Nr X/99/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie.

Uchwała Nr X/99/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie.

Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Podłężna.

Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Podłężna.

Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielany.

Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielany.

Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święte.

Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święte.

Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święciec.

Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święciec.

Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiny.

Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiny.

Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudzica.

Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudzica.

Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgór.

Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgór.

Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pąchów.

Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pąchów.

Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrzyków.

Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrzyków.

Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milin.

Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milin.

Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lichnowo.

Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lichnowo.

Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerów.

Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerów.

Uchwała Nr X/ 86/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Pole.

Uchwała Nr X/ 86/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Pole.

Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łęgi.

Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łęgi.

Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łazy.

Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łazy.

Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk.

Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk.

Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konstantynów.

Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konstantynów.

Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłków.

Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłków.

Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izabelin.

Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izabelin.

Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów Pierwszy.

Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów Pierwszy.

Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów Drugi.

Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów Drugi.

Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grąblin.

Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grąblin.

Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drążek.

Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drążek.

Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębicz.

Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębicz.

Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzózki.

Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzózki.

Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki.

Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki.

Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bilczew.

Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bilczew.

Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barce.

Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barce.

Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielew.

Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielew.

Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksplo

Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r.

Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego.

Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego.

UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”.

UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”.

UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

Zał. nr 1

UCHWAŁA NR X/63/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

UCHWAŁA NR X/63/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kramsk za I półrocze danego roku

Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kramsk za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk.

Uchwała  Nr X/61/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca  2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk.

Zał nr 1

Zał nr 2

 

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2011 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2011 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

UCHWAŁA Nr IX/56/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr IX/56/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr IX/55/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

UCHWAŁA Nr IX/55/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.