2014 VII kadencja

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatne

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Uchwała III/13/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Uchwała III/13/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 1.

Uzasadnienie do uchwały.

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.