Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia  2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2017.