Uchwała Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.

Uchwała Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.