Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - P

Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.