Uchwała Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.