Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający zezwolenie i ubiegający się o uzyskanie z

Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający zezwolenie i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kramsk.