Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konin i Gminą Krzymów.

Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konin i Gminą Krzymów.