Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca  2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwłay.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.