Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.zasoby/files/bip/uchwaly/2017/06-06-2017/zasoby/files/bip/uchwaly/2017/06-06-2017/