Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gmi

Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kramsk.