Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.