Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.