Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.