Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na cele realizacji projektu pt. "Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji g

Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  na cele  realizacji projektu pt. "Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI " nr RPWP.08.01.02-30-0052/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.