Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.