Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie.

Plan wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym.