Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem wchodzącego w s

Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Wysokiem oraz przejęcia jego należności i zobowiązań przez Szkołę Podstawową im. papieża Jana Pawła II w Wysokiem.