Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w

Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.