Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli P

Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.