Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wol

Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.