Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi

Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok.