Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącz

Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2018.