Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.