Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków, obręb geodezyjny Patrzyków.

Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków, obręb geodezyjny Patrzyków.