Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku na rzecz Gminy Kramsk.