Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.