Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Przychody i rozchody.