Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 3 - Deklaracja  na  podatek  leśny

Załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik nr 6 - Informacja  w  sprawie  podatku  leśnego