Uchwała Nr XXXV/226/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Strumyk obręb geodezyjny Bilczew.

Uchwała Nr XXXV/226/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Strumyk obręb geodezyjny Bilczew.