Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.