Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2024.

Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2024.

Objaśnienie do WPF.