Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

Objaśnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3. 

Załącznik nr 4. 

Załącznik nr 5. 

Załącznik nr 6.