Uchwała Nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2018 rok.