Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmin

Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3.