Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola

Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.