Uchwała XXXVI/236/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Uchwała XXXVI/236/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.