Jesteś tutaj:   

2019

Uchwała nr XV/128/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.

Uchwała nr XV/128/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.

Uchwała nr XV/127/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Anielew

Uchwała nr XV/127/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Anielew

Uchwała nr XV/126/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Czarków.

Uchwała nr XV/126/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Czarków.

Uchwała nr XV/125/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Patrzyków.

Uchwała nr XV/125/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Patrzyków.

Uchwała nr XV/124/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Helenów Drugi.

Uchwała nr XV/124/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Helenów Drugi.

Uchwała nr XV/123/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Drążek.

Uchwała nr XV/123/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Drążek.

Uchwała nr XV/122/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Drążek.

Uchwała nr XV/122/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Drążek.

Uchwała nr XV/121/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XV/121/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XV/120/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XV/120/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XV/119/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XV/119/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XV/118/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kramsk na lata 2020-2030

Uchwała nr XV/118/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kramsk na lata 2020-2030

Uchwała nr XV/117/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała nr XV/117/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

Objaśnienia.

Dochody.

Wydatki.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Dotacje.

Opłaty i kary.

Dochody zlecone.

Fundusz sołecki.

Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

Objaśnienia.

Załącznik nr 1.

 

Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Przychody i rozchody.

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 – 2032.

Uchwała nr XIV/112/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/112/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/111/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/111/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/110/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2019-2021.

Uchwała nr XIV/110/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2019-2021.

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gm

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kramsk na lata 2019-2023.

Uchwała nr XIV/108/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz

Uchwała nr XIV/108/19 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

Wniosek o udzielenie dotacji

Informacja o liczbie uczniów

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

 

Uchwała nr XIV/107/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała nr XIV/107/19 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/106/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr XIV/106/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr XIV/105/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kon

Uchwała nr XIV/105/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie i do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała nr XIV/104/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie

Uchwała nr XIV/104/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie i Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała nr XIV/103/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

Uchwała nr XIV/103/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

Uchwała nr XIV/102/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XIV/102/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/101/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.

Uchwała Nr XIV/101/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.

Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Plan wydatków majątkowch na 2019 rok

Dotacje udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 – 2032

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2019 – 2032

Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę K

Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę K

Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę

Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.

Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.

Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

Uchwała nr XIII/92/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie

Uchwała nr XIII/92/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2020.

Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w

Uchwała nr XIII/90/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wniesionej przez mieszkańców msc. Wiel

Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wniesionej przez mieszkańców msc. Wielany na uchwałę nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/68/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli z

Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/68/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk w drodze licytacji komorniczej.

Uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk w drodze licytacji komorniczej.

Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w  Rudzicy.

Uchwała nr XII/82/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku upoważniająca Wójta Gminy Kramsk do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określnego w Studium wyk

Uchwała nr XII/82/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku upoważniająca Wójta Gminy Kramsk do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określnego w Studium wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Kramsk, Ślesin, Krzymów”.

Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.

Uchwała nr XII/81/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji  Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019.

Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Wykaz przystanków.

Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawna.

Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawna.

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczn

Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: Program „Centra opiekuńczo –

Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

UCHWAŁA NR X/68/19 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

UCHWAŁA NR X/68/19 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru (zużycia) wo

Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru (zużycia) wody pitnej  z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kramsk.

Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjn

Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok.

Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2018.

Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2018.

Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.

Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz granic ich obwodów.

Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i w

Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaakceptowania działań Wójta Gminy dotyczących postępowania ze skargą Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaakceptowania działań Wójta Gminy dotyczących postępowania ze skargą Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Kramsk nr V/30/19 z 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2019-2022.”

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2019-2022.”

Program opieki nad zabytkami gminy Kramsk na lata 2019 - 2022.

Uchwała VII/50/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Uchwała VII/50/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z wygaszaniem Publicznego Gimnazjum im

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z  wygaszaniem Publicznego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku prowadzonego przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i

Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dział

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2019.

Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.

Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.

Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.

Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji sołtysa.

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji sołtysa.

Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości: Kramsk-Łazy

Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości: Kramsk-Łazy i Kuźnica w Gminie Kramsk.

Wniosek o zmianę rodzajów miejscowości: Kramsk-Łazy i Kuźnica w gminie Kramsk.

Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.

Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  25 lutego 2019 r. w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk w roku 2019.

Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni

Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała VI/33/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała VI/33/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokośc

Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów”.

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego n

Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk „Po

Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2019.

Dotacje udzielone w 2019  roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kr

Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2019

Plan wydatków  majątkowych  na  rok 2019.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Dotacje udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.


Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na rok 2019.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 - 2032.

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 - 2032.

Objaśnienia do WPF.

Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2. Usługi społecz

Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.