Jesteś tutaj:   

2020

 

UCHWAŁA NR XXVI/214/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVI/214/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVI/213/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.

UCHWAŁA NR XXVI/213/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/208/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/208/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/205/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXVI/205/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/202/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/202/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/201/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

UCHWAŁA NR XXV/201/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

UCHWAŁA NR XXV/200/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2021, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXV/200/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2021, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXV/199/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXV/198/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXV/198/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień.

UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień.

UCHWAŁA NR XXV/196/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXV/196/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXV/194/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXV/194/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.

UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.

UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z tzw. grupy „20.

UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z tzw. grupy „20...” - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia

UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXIV/184/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/184/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/183/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXIV/183/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.

UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz

UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.

UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza

UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXII/178/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/178/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/177/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”...

UCHWAŁA NR XXII/177/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/176/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/176/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/175/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXII/175/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXII/174/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXII/174/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXII/173/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.

UCHWAŁA NR XXII/173/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.

UCHWAŁA NR XXII/172/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XXII/172/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.

UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.

UCHWAŁA NR XX/169/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XX/169/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk

Uchwała nr XIX/166/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho

Uchwała nr XIX/166/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadion

Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu oraz parku w miejscowości Kramsk, zlokalizowanych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2020.

Uchwała nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XIX/163/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kramsk zadania Powiatu Konińskiego w sprawie zarządzania drogami powiatowy

Uchwała nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kramsk zadania Powiatu Konińskiego w sprawie zarządzania drogami powiatowymi.

Uchwała nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki

Uchwała nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok.

Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR XIX/158/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIX/158/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIX/157/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XIX/157/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania p

Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała XVIII/155/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

Uchwała XVIII/155/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

Uchwała XVIII/154/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała XVIII/154/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2020.

Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzaju i nazwy miejscowości „

Uchwała nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z wnioskiem o zmianę rodzaju i nazwy miejscowości „Ksawerów” w Gminie Kramsk.

Uchwała nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 - Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 2 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załącznik nr 3 - Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 - Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020

Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032

Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia  25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 mroku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr XVII/145/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 mroku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia  25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk.

Uchwała nr XVII/143/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XVII/143/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie

Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budy

Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat

Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2020 roku  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centr

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku   w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług", Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację syste

Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków  własnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uzasadnienie

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Uchwała XVI/130/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Uchwała XVI/130/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dzie

Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.