Jesteś tutaj:   

2021

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR XXXIII/267/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza

UCHWAŁA NR XXXIII/267/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXXIII/266/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2021/2022.

UCHWAŁA NR XXXIII/266/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2021/2022.

UCHWAŁA NR XXXIII/265/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Kr

UCHWAŁA NR XXXIII/265/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na t

UCHWAŁA NR XXXIII/262/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kramsk na lata 2021 – 2024”.

UCHWAŁA NR XXXIII/261/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXXIII/261/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2020.

UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2020.

UCHWAŁA NR XXXII/259/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/259/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXII/257/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy

UCHWAŁA NR XXXII/257/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXII/256/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXII/256/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXI/255/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXXI/255/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXXI/252/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru wody pitn

UCHWAŁA NR XXXI/252/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXXI/251/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk na lata 2021-2023.

UCHWAŁA NR XXXI/251/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk na lata 2021-2023.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzymów.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzymów.

UCHWAŁA NR XXXI/249/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/249/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/248/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.

UCHWAŁA NR XXXI/248/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.

UCHWAŁA NR XXX/247/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odw

UCHWAŁA NR XXX/247/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/246/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Gminy Kramsk oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza

UCHWAŁA NR XXX/246/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Gminy Kramsk oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytu

UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komu

UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2020.

UCHWAŁA NR XXX/242/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rudzica.

UCHWAŁA NR XXX/242/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rudzica.

UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Krams

UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.

UCHWAŁA NR XXIX/239/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowe

UCHWAŁA NR XXIX/239/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

UCHWAŁA NR XXIX/238/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

UCHWAŁA NR XXIX/238/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

UCHWAŁA NR XXIX/237/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXIX/237/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR XXIX/236/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXIX/236/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXIX/235/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXIX/235/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXIX/234/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXIX/234/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXIX/233/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w spawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

UCHWAŁA NR XXIX/233/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w spawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

UCHWAŁA NR XXIX/232/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego

UCHWAŁA NR XXIX/232/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

UCHWAŁA NR XXIX/231/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR XXIX/231/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

UCHWAŁA NR XXIX/230/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/230/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/229/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kramsk na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVIII/229/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kramsk na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia lub zwrotu części pobranej opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alk

UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia lub zwrotu części pobranej opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r na terenie Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVIII/225/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

UCHWAŁA NR XXVIII/225/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kram

UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wier

UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVII/220/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecię

UCHWAŁA NR XXVII/220/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.

UCHWAŁA NR XXVII/219/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie na rok 2021 środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i prz

UCHWAŁA NR XXVII/219/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie na rok 2021 środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVII/218/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

UCHWAŁA NR XXVII/218/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

UCHWAŁA NR XXVII/217/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk oraz uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie

UCHWAŁA NR XXVII/217/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk oraz uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVII/216/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/216/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/215/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.

UCHWAŁA NR XXVII/215/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.