UCHWAŁA NR XXIX/230/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/230/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.