UCHWAŁA NR XXIX/233/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w spawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

UCHWAŁA NR XXIX/233/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w spawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.