UCHWAŁA NR XXIX/238/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

UCHWAŁA NR XXIX/238/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.