UCHWAŁA NR XXVIII/229/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kramsk na rok 2021.

UCHWAŁA NR XXVIII/229/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kramsk na rok 2021.