UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Krams

UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.