UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.