UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komu

UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2020.