UCHWAŁA NR XXX/247/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odw

UCHWAŁA NR XXX/247/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 r.