UCHWAŁA NR XXXI/248/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.

UCHWAŁA NR XXXI/248/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2021 - 2032.